Otwieramy firmę. Od czego zacząć? 

Od 1 lipca 2011 roku w Polsce obowiązuje tzw. jedno okienko, dzięki któremu możemy założyć firmę praktycznie w ciągu jednego dnia. Oto co musimy zrobić, aby cieszyć się własną działalnością:

CEIDG co to takiego? 

Każdy przedsiębiorca, który planuje rozpocząć prowadzenie firmy, musi uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Formularz CEIDG-1 można złożyć na trzy sposoby – za pośrednictwem strony internetowej, osobiście w gminie bądź drogą pocztową. Jeżeli wybieramy opcję wysyłki listem poleconym, musimy poświadczyć podpis notarialnie. Złożenie wniosku przez Internet wymaga potwierdzenia podpisem elektronicznym lub bezpłatnym, zaufanym profilem ePUAP; formularz może być również opatrzony podpisem osobistym. Podpis elektroniczny to kompletny zbiór danych wnioskodawcy zabezpieczony kluczem przed nieuprawnionym użyciem lub zmianą treści, który służy do identyfikacji jego właściciela. ePUAP jest natomiast zaufanym profilem elektronicznej platformy usług administracji publicznej zawierającym dane, które identyfikują właściciela konta. Aby profil został aktywowany, musi być najpierw potwierdzony przez uprawniony organ publiczny.
Wypełniwszy formularz CEIDG-1, system generuje zgłoszenie do krajowego rejestru rządowego podmiotów gospodarki narodowej, dzięki czemu otrzymuje numer REGON. W tym samym czasie naczelnik urzędu skarbowego otrzymuje wniosek o przyznanie NIP. Już w czasie wypełniania formularza przedsiębiorca podejmuje decyzję o formie opodatkowania dla osób fizycznych, dzięki czemu nie musi składać w ZUS-ie zgłoszenia o podatniku składek. Na jednym wniosku możemy również aktualizować swoje dane adresowe i kontaktowe – a wszystko za pośrednictwem strony internetowej.
Ponadto w tym samym czasie naczelnik urzędu skarbowego dostaje aktualizację lub wniosek o przyznanie NIP. Już na etapie wypełniania CEIDG-1 przedsiębiorca decyduje się na konkretną formę opodatkowania od osób fizycznych. Nie musi składać w ZUS-ie zgłoszenia o podatniku składek, ponieważ te informacje znajdują się również w tym jednym dokumencie. Na wniosku do ewidencji działalności gospodarczej można także aktualizować takie dane jak zmiana adresu lub nazwiska przedsiębiorcy.

Firmowy rachunek bankowy

Osoba prowadząca własną działalność gospodarczą musi założyć/wybrać firmowy rachunek bankowy. Co ciekawe nie musi być to wyłącznie firmowy rachunek; z powodzeniem możemy uwspólnić go z rachunkiem prywatnym.

Pieczątka firmowa

Nie istnieje formalny wymóg posiadania firmowej pieczątki, niemniej jest to spore ułatwienie w codziennej pracy. Ręczne wystawianie faktur lub wizyta w urzędach przebiegają znacznie sprawniej, jeżeli mamy do dyspozycji pieczątkę. Nie ulega wątpliwości, że pieczątki spełniają też funkcje reprezentatywną – klienci mogą być pewni, że mają do czynienia z wiarygodną firmą.

Zezwolenia i koncesje

W niektórych branżach wymagane jest posiadanie zezwoleń lub koncesji, dlatego przed rozpoczęciem prac nad zakładaniem firmy należy upewnić się, czy nie potrzebujemy żadnych dodatkowych zaświadczeń i dokumentów legalizujących naszą działalność.

Comments

There are no comments yet.

Leave a comment